De Stad

Exit afval

Hoe kunnen we als stad én inwoners zorgen voor een schone, veilige leefomgeving?
donderdag 8 feb 2018, 16.00
do 8 feb 2018, 16.00
Studio

Afgelopen zomer kopten de kranten: de Amsterdammer is de troep zat. Met meer dan 200 afvalmeldingen per dag in de eerste vijf maanden van 2017, is het hoog tijd om anders met straatvervuiling om te gaan. Hoe kunnen we afval het beste in kaart brengen en verzamelen, zodat we vervuiling in de stad niet alleen oplossen, maar zelfs voorkomen? In deze eerste sessie van Amsterdam Smart City, kijken we naar een aantal initiatieven die de stad schoner proberen te maken, met en voor de Amsterdammers. Wat voor een stappen onderneemt de gemeente? Welke rol spelen private partijen en startups? En wat kunnen burgers zelf doen?

  • Op initiatief van de gemeente Amsterdam, Verbeterdebuurt en Post NL is het project Schoon en Heel gestart, waarin gekeken werd naar de mogelijkheden om postbezorgers in te zetten om te controleren en monitoren op zwerfafval en verloedering in de publieke ruimte. Rogier Havelaar (programmamanager Smart City Solutions bij PostNL) zal dit initiatief kort toelichten.
  • Op verzoek van PostNL hebben een aantal studenten Geo Media & Design van de Aeres Hogeschool in Almere een onderzoek gedaan voor het Schoon en Heel project. Door middel van data-analyse en datavisualisaties hebben zij in beeld kunnen brengen hoe het Heel en Schoon project verlopen is. Tijdens deze sessie presenteren drie van deze studenten, Frederieke Ridder, Pim Vonk en Ryan Geuzinge, de resultaten en geven zij een advies aan PostNL.
  • Met Rogier Havelaar (programmamanager Smart City Solutions bij PostNL), Eric van den Beuken (Gemeente Amsterdam) en Richard Severin (RecyQ) gaan we vervolgens in gesprek over de ervaring van deze en andere publiek-private samenwerkingen voor het schoon en leefbaar houden van de stad.
  • Tot slot gaan we met Richard Severin (RecyQ), Antina Snijder (Programma-manager stadsdelen bij de Gemeente Amsterdam) en Dirk Groot (Zwerfinator) in gesprek over de manieren waarop burgers geactiveerd kunnen worden om deel te nemen aan het schoonhouden van de stad. Hoe kunnen we de straten schoonhouden mét de Amsterdammers?
donderdag 8 feb 2018, 16.00
Studio
Deze 59 mensen waren aanwezig