De Stad

Armoede vs gezondheid

Twee colleges van oa Jaap Seidell over de relatie tussen armoede en gezondheid en hoe we dit kunnen doorbreken.
maandag 16 feb 2015, 20.00
ma 16 feb 2015, 20.00
Studio

In de Staat van de Stad 2013 werd gesignaleerd dat de stad een succesvolle periode beleeft. Maar tegelijkertijd werd vast gesteld dat de verschillen in de stad zijn toegenomen - en naar alle waarschijnlijkheid blijven toenemen. Eén van die verschillen zit in de gezondheid.

Richard Wilkinson verkondigt met zijn boek The spirit level al een poos deze boodschap: grote inkomensongelijkheid correleert onder andere met gezondheidsproblematiek. Mensen met een lagere sociaal-economische positie verkeren vaker in slechte gezondheid en hebben een lagere levensverwachting. Hoe komt dat? En belangrijker: wat kunnen we er aan doen?

Een avondvullend programma met twee uitgebreide colleges van Nederlandse wetenschappers over de staat van de stad in hun domein, met aan het einde van het programma tot slot een tweegesprek. Met:

Prof. Karien Stronks is wegens ziekte helaas verhinderd. In haar plaats spreekt hoogleraar Lex Burdorf.

  • Lex Burdorf is hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid aan het Erasmus Medisch Centrum. Zijn onderzoek richt zich op de koppeling tussen sociaal-economische gezondheidsverschillen en werk.
  • prof. Jaap Seidell
    (Voeding en Gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam)
    Overgewicht is een symptoom dat er iets niet goed is in onze samenleving, stelt Jaap Seidell. Onder kwetsbare groepen is overgewicht, en de ernstigere vorm obesitas, een groot probleem. De aandacht voor hun gezondheid sneeuwt echter vaak onder vanwege andere problemen zoals geld of stress. Hoe bestrijden we deze welvaartsziekte?