De Stad

Armoede en eenzaamheid

Bestaat er een relatie tussen armoede en eenzaamheid?
donderdag 21 sep 2017, 20.00
do 21 sep 2017, 20.00
Studio
Reageer

In Amsterdam zijn circa 80.000 mensen ernstig eenzaam, nog eens 220.000 Amsterdammers voelen zich 'matig eenzaam'. Dan de cijfers over armoede: 22% van de Amsterdammers zonder werk voelt zich ernstig eenzaam, en 1 op de 5 gezinnen leeft op of onder de armoedegrens. Kunnen we op basis hiervan iets zeggen over de relatie tussen eenzaamheid en armoede? In een panel met wethouder Arjan Vliegenthart, wetenschappers en beleidsmakers gaan we het gesprek over dit thema aan.

Cijferkundigen en beleidsmakers

Wethouder Arjan Vliegenthart trekt samen met wethouder Eric van der Burg (Zorg en Welzijn) op om een gezamenlijk aanpak eenzaamheid te realiseren. In het aanvalsplan armoede Amsterdam presenteerde hij zijn visie op hoe Amsterdam de strijd aan moet gaan met armoede in de stad. Het integrale plan relateert armoede aan andere beleidsvelden, zoals wonen, gezondheid en onderwijs. Hoe kijkt hij aan tegen armoede en eenzaamheid? Daarna geeft Jeroen Slot ons cijfers & feiten: wonen er meer eenzame mensen in armere stadsdelen? Of wonen er juist meer eenzame mensen in de rijkste delen?

Onderzoekers en wetenschappers

Zien wetenschappers een verband of zien ze vooral indirecte relaties? We gaan in gesprek met drie wetenschappers die veel onderzoek hebben gedaan op het gebied van eenzaamheid (Rick Kwekkeboom), armoede (Stella Hoff) en gezondheid (Arnoud Verhoeff). Zien wetenschappers een verband of zien ze vooral indirecte relaties?

Eenzaamheid in de praktijk

De conclusies bespreken we met Marijke Andeweg (regisseur eenzaamheid Amsterdam) en Maureen van Eijk (armoederegisseur Amsterdam). Wat vinden zij van het onderzoek en wat zien ze in de praktijk gebeuren? Wat kunnen zij leren van elkaar als het gaat om de aanpak van eenzaamheid en armoede?

donderdag 21 sep 2017, 20.00
Studio
Deze 91 mensen waren aanwezig