De Stad
Global Trends
De Week van de Energie

Amsterdam Vehicle 2 Grid

Duurzame energie & elektrisch vervoer een gouden koppel?
woensdag 17 sep 2014, 20.00
wo 17 sep 2014, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Elektrisch vervoer wordt steeds meer zichtbaar in de stad. Inmiddels verschaffen auto's die opgeladen worden, zeker in een stad als Amsterdam, een vertrouwd straatbeeld. Ook het aandeel zonne-energie in Amsterdam groeit snel. Deze twee ontwikkelingen zorgen momenteel afzonderlijk van elkaar voor een grote elektriciteitsvraag aan de ene kant en een groot aanbod van (zonne-)energie aan de andere kant. Als het mogelijk is om vraag en aanbod slim aan elkaar te koppelen, dan kan dit een grote stap voorwaarts betekenen voor de energietransitie; schoon vervoer dat gebruik maakt van schone en lokaal geproduceerde energie.

De avond staat onder leiding van moderator Gerrit Buist die als wetenschapper is verbonden aan het Centrum voor Energievraagstukken aan de UvA en zich actief inzet voor allerlei decentrale energie-initiatieven in binnen- en buitenland. Met hem behandelen we experimenten, mogelijkheden en belemmeringen in het gebruik van elektrisch vervoer bij het mogelijk maken van de lokale productie van duurzame energie.

Drie experts, actief op verschillende niveaus (huishouden, bedrijf en stad), vertellen over hun specifieke project en geven hun eigen visie op dit vraagstuk. De discussie over de toekomst van elektrisch vervoer en de relatie met duurzame verstedelijking wordt deze avond gestimuleerd. Wat kunnen we met de bestaande technologie? Wat hebben we nodig om dit te realiseren? En, wat houdt deze ontwikkelingen tegen?

Het project Amsterdam Vehicle 2 Grid van Hugo Niesing (Resourcefully) is een echt ‘living lab’. De opslagcapaciteit van een elektrisch aangedreven bakdekker (boot) wordt ook ingezet om lokale zonne-energie beter te gebruiken, bijvoorbeeld in een huis. Savine Tellier en Erik Lintjens van Cohere Energy Solutions B.V. gaan dieper in op de toekomst van het rijden op zonne-energie. De Smart Charger laadt elektrische auto’s sneller en goedkoper wanneer dit in combinatie met zonnepanelen gebeurd. Jos Blom, strateeg van Alliander, kijkt naar de stad in zijn geheel. Hoe biedt elektrisch vervoer mogelijkheden voor het opslaan van energie op een hoger schaalniveau?

Daarnaast een interview met Mastervolt, die systemen ontwikkelt en levert die het technisch mogelijk maken om elektrisch vervoer te koppelen aan lokaal opgewekte duurzame energie.