De Stad

Amsterdam, lekker druk?

De binnenstad wordt steeds drukker. Hoe houden we het centrum bereikbaar en leefbaar voor iedereen?
maandag 8 jun 2015, 20.00
ma 8 jun 2015, 20.00
Grote zaal

Het beleid om steeds meer bezoekers naar Amsterdam te trekken is zeer succesvol gebleken. Economisch gezien plukt de stad hier de vruchten van, maar tegelijkertijd wordt ook de keerzijde steeds meer zichtbaar. Bierfietsen en dronken toeristen zijn hiervan de illustratieve voorbeelden. Het zijn echter niet alleen de bezoekers die het beeld van de binnenstad bepalen. Het stimuleren van het fietsgebruik in Amsterdam heeft ertoe geleid dat de stad uit zijn voegen barst door fietsen mét en zonder eigenaar. Toch wil Amsterdam haar status als stad van wereldfaam hoog houden. Dit betekent verruiming van de horeca- en winkelsluitingstijden en een stad waar alles kan, mag en niets te gek is. Logischerwijs komt de leefbaarheid hierdoor verder onder druk te staan.

Tijdens deze laatste Talk of the Town voor de zomerstop gaan we dan ook op zoek naar mogelijkheden om de binnenstad voor zowel bewoners als bezoekers leefbaar te houden en manieren om de problematiek positief te benaderen. Wat de verschillende standpunten zijn is inmiddels helder. Het is nu tijd om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

De zoektocht naar oplossingen zal deze avond beginnen met een update van de feiten en de trends. Hoe staat de binnenstad ervoor? Waar liggen de uitdagingen en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Wanneer de kaders zijn geschetst wordt een blik geworpen op het buitenland. Hoe gaan steden in het buitenland om met toerisme en drukte in de binnenstad? En wat kan Amsterdam hiervan leren?

Na deze inspiratieronde is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Aan de hand van verschillende stellingen zal per tafel naar oplossingen worden gezocht, met als doel te komen tot concrete oplossingen die al op de korte termijn ingevoerd zouden kunnen worden.

Kom naar de laatste Talk of the Town van dit seizoen en draag bij aan het leefbaar houden van de Amsterdamse binnenstad.

maandag 8 jun 2015, 20.00
Grote zaal
Deze 218 mensen waren aanwezig