De Stad

Amsterdam in balans

Hoe houden we de steeds drukker wordende stad bereikbaar en leefbaar voor iedereen?
maandag 27 jun 2016, 20.00
ma 27 jun 2016, 20.00
IJ Zaal

Wat zijn de meningen van Amsterdammers over de veranderende stad en hoe verhouden die zich tot de data die iets vertellen over het gebruik van de stad? Vinden Amsterdammers het te druk of juist gezellig? Tijdens deze bijeenkomst wordt de Stand van de Balans gepresenteerd. Het laat zien hoe de stad beleefd en gebruikt wordt op het niveau van 22 gebieden. De uitkomsten dienen als input voor het college, stadsdelen en straatmanagers om gericht kunnen werken aan verbeteringen. Is de stand in balans?

Amsterdam is een populaire stad. Niet alleen om te wonen, maar ook om te bezoeken. Het is dan ook niet verrassend dat de behoeften en wensen van iedereen die de stad gebruikt regelmatig met elkaar botsen. Daarom is door de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de effecten van de toenemende drukte in de stad op de leefbaarheid. Hierbij is gesproken met onder andere bewoners, ondernemers en kennisinstellingen. In de zomer van 2015 zijn de bevindingen gepresenteerd in het document Stad in Balans. Hierin wordt het succes van de stad geanalyseerd en de keuzes voor de lange termijn verkend. In 2015 zijn ook enkele experimenten gestart op het gebied waar knelpunten ontstaan, zoals de handhaving op illegale hotels.

Talk of The Town #74: Amsterdam, lekker druk?

Een jaar na de Talk of the Town #74: Amsterdam, lekker druk? over de leefbaarheid van het centrum, verbreden we nu de blik naar de stad als geheel. Bekijk hieronder wat er tijdens de editie van Talk of the Town – Amsterdam, lekker druk? is besproken.

https://vimeo.com/130328997

maandag 27 jun 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 85 mensen waren aanwezig