De Stad
Toerisme Verkiezingsspecial

Amsterdam: het nieuwe Venetië?

De hoofdstad slibt dicht. Wat wordt de balans tussen bewoners en bezoekers?
donderdag 1 mrt 2018, 20.00
do 1 mrt 2018, 20.00
Grote zaal

Het aantal toeristen in Amsterdam groeit onstuimig. Dit tot ergernis van menig Amsterdammer. Tegelijkertijd heeft onze economie de toeristen ook hard nodig. Zou Amsterdam nog wel even leuk zijn zonder alle inkomsten van toeristen? Met een stad die aan alle kanten uit zijn voegen barst, staan we op een kantelpunt. Hoe zorgen we in de komende vier jaar dat de stad niet bezwijkt onder het constant toenemende aantal bezoekers? Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het hoog tijd dat kiezers hierover in gesprek gaan met de gevestigde orde.

Hoe positioneren verschillende partijen zich omtrent de thema’s: spreiding, visie, accomodatie, handhaving en de Passenger Terminal Amsterdam (PTA)?

Naast het debat over de onderstaande thema’s zal Amsterdam in Progress ook haar Balanswijzer bekend maken. In de Balanswijzer komt naar voren in hoeverre de partijprogramma’s aandacht en oplossingen hebben voor drukte, toerisme en balans in de stad.

Spreiding

De Amsterdamse binnenstad is overcrowded. Er moet hier wat worden gedaan aan de doorstroming van verkeer en de aanwezigheid van overgrote groepen toeristen. Als dit niet gebeurt, zal het probleem onomkeerbaar worden. Tot nu toe zijn structurele oplossingen vanuit de politiek echter uitgebleven. Hoe willen de politieke partijen dit probleem gaan aanpakken in de toekomst?

Visie

Om Amsterdam leefbaar te houden, is er niet alleen een plan nodig voor de komende vier jaar, maar ook voor de lange termijn. In hoeverre hebben verschillende politieke partijen zich hier al mee bezig gehouden?

Accommodatie

Het accommodatiebeleid van de Gemeente Amsterdam kan een handige tool zijn om de massale komst van toeristen te beteugelen. Dit hebben we al kunnen zien aan nieuwe regels omtrent het bouwen van hotels en het verhuren van huizen via Airbnb. Als andere vormen van vakantieverhuur echter ongeremd door kunnen blijven groeien, hebben deze regels weinig zin. Er moet dus ingezet worden op een integraal beleid voor alle logiesvormen. Hoe wil de politiek hier vorm aan gaan geven?

Handhaving

Naast een beleid dat de balans en leefbaarheid van Amsterdam moet bevorderen, is er ook een effectieve handhaving van dit beleid nodig. Zo zou er, bijvoorbeeld, gebruik gemaakt kunnen worden van unieke codes en een digitaal registratiesysteem om de regels omtrent vakantieverhuur beter te handhaven.

PTA

Het aantal toeristen dat Amsterdam aandoet, zal voorlopig alleen nog maar blijven groeien. Deze toeristen komen niet alleen via vliegtuig of trein, maar ook via cruiseschepen onze stad binnen. De gemeente Amsterdam wil de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) voor cruiseschepen verplaatsen, zodat er meer ruimte komt voor de voorziene groei. Maar, moet de gemeente dit wel willen?

donderdag 1 mrt 2018, 20.00
Grote zaal
Deze 178 mensen waren aanwezig