Creatieve Industrie
De Stad
Symposium

Ambachten in de Stad

Wat is de waarde van ambachten voor de stad? Een debat over kansen en belemmeringen.
dinsdag 12 apr 2016, 20.00
di 12 apr 2016, 20.00
IJ Zaal

Meer en meer verdwijnen ambachtelijke werkplaatsen uit de (binnen-)stad. De smid, de steenhouwer en de meubelmaker. Door beklemmende regelgeving, door stijgende huurprijzen en door klagende buren (not in my backyard). Is dit simpelweg de logica van de markt of heeft de stad er belang bij om ambachtelijke werkplaatsen te behouden?

Tijdens dit symposium onderzoeken we de waarde van ambachten voor de stad en bespreken we de kansen en belemmeringen voor ambachtslieden in de stad aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Samen met ambachtslieden, politici en het aanwezige publiek formuleren we aanbevelingen om ambachten te behouden voor (binnen-)steden. 

Oefent u zelf een ambacht uit of heeft u interesse in dit onderwerp? U bent van harte welkom om uw inbreng te geven.

De plek van werk in de groeiende stad, toegespitst op de ambachtelijke sector

De vraag van het symposium: wat is de plek en de waarde van de ambachtelijke sector in de stad? kan vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief benaderd worden vanuit de context van de groei van de stad en opkomst van de stedelijke economie als nieuwe economische motor. Hoe ontwikkelt de ambachtelijke sector zich binnen deze grote ruimtelijkeconomische bewegingen? Wat zijn de huidige concentraties en ontwikkelingen van ambachten in de stad? Biedt de groei van de stad en de ontwikkeling van nieuwe woon-werkwijken kansen?

Marianne Poot

Geef ondernemers zo veel mogelijk de ruimte om te ondernemen. Zij kunnen dat veel beter dan de overheid

Ilhame Saadi

Als gemeente moeten we niet op onze lauweren rusten en de verbinding tussen ambachtsopleidingen en arbeidsmarkt goed monitoren en optimaliseren waar nodig.

Els Iping

De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad als een echte levende stad in stand blijft.

Olivier Rijcken is tekenaar en maakt een getekend verslag van de bijeenkomst.

Olivier Rijcken

Olivier Rijcken

dinsdag 12 apr 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 69 mensen waren aanwezig