Global Trends

Alles flex?

Een kritische reflectie op flexibiliteit, onzekerheid, tweedeling en werkstress op de arbeidsmarkt van nu.
dinsdag 22 sep 2015, 20.00
di 22 sep 2015, 20.00
Grote zaal

Jonge werkers, hoog en laag opgeleid, gaan massaal onderuit door de jacht op een baan, flexcontracten en het leven als zzp-er. Ruim honderdduizend jongeren zitten inmiddels met een burnout thuis. De gevolgen van het nieuwe werken blijven echter niet beperkt tot deze groep. Er ontstaat een nieuwe vorm van tweedeling op de arbeidsmarkt, een kloof tussen werknemers met een vast contract en werknemers zonder.

De arbeidsmarkt is veranderd. Nationale economieën zijn nauw met elkaar verbonden geraakt en wereldwijde concurrentie neemt toe. Technologische innovaties gaan razendsnel en hebben een enorme impact op de manier waarop we werken. Op de Nederlandse arbeidsmarkt heerst een behoefte aan flexibilisering om concurrerend en adaptief te blijven, maar in haar huidige vorm lijkt dit onhoudbaar. Snel genoeg is een arbeidsmarkt met 1 miljoen zzp’er de nieuwe realiteit. De vraag rijst hoe we hier mee om moeten gaan. Tijd dus, voor een kritische reflectie op de arbeidsmarkt van nu.

Met in dit programma onder andere een interview met leden van Young & United. Een introductie in de problematiek omtrent flexibilisering met Ilona van Beek. Een column door Mirjam de Rijk over hartnekkige mythes omtrent flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een verdieping in de problematiek met René ten Bos over o.a. de clash tussen het nieuwe (flexibele) werken en de menselijke natuur, de (afwezigheid van) consequenties van robotisering op flexwerken en de gevolgen van het toenemen en het transformeren van de bureaucratie op de arbeidsmarkt. Ook zal hij in gaan op de vraag in hoeverre het leveren van kritiek zode aan de dijk zet in het teweeg brengen van verandering. Linde Gonggrijp  zal een voorzet geven in het denken over oplossingen door te pleiten voor modernisering van de arbeidsmarkt zoals beschreven in het manifest Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk en trapt hiermee de discussie af over hoe Nederland om moet gaan met flexibilisering waarin sprekers en publiek hun visie voor kunnen leggen.

dinsdag 22 sep 2015, 20.00
Grote zaal
Deze 217 mensen waren aanwezig