De Stad

Airbnb en de stad

Is de Airbnb deal goed voor Amsterdam of wordt de stad uitgeleverd aan een miljardenbedrijf?
dinsdag 20 dec 2016, 20.00
di 20 dec 2016, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Amsterdam heeft de overeenkomst met Airbnb vernieuwd. Wethouder wonen Laurens Ivens vindt het een goede deal voor de stad. Maar er zijn ook veel bedenkingen en vragen. Krijgt de stad met deze afspraak echt grip op de explosieve groei van vakantieverhuur? Zal de overlast toe- of juist afnemen? Behouden woningen hun woonfunctie of rukt de commerciële (tijdelijke) verhuur verder op? Zijn de afspraken wel hard genoeg of moet Amsterdam harder optreden tegen Airbnb, zoals in andere steden (Barcelona en Berlijn) gebeurt? De PvdA en GroenLinks organiseren een gesprek met experts, verhuurders, bezorgde bewoners en politici over de afspraken met Airbnb en wat deze betekenen voor Amsterdam.

dinsdag 20 dec 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 50 mensen waren aanwezig