Global Trends

Advocaat van de aarde

Lawyer Polly Higgins fights against ecocide: the large-scale destruction of our eco-systems
This event is in English
Wednesday 18 Nov 2015, 20.00
wo 18 nov 2015, 20.00
Grote zaal
Comment

(For Dutch see below)
There are four official and international crimes: genocide, crimes against humanity, war crimes and the crimes of aggression. The Scottish lawyer Polly Higgins thinks we need to add a fifth crime to these violations: ecocide. Will Polly Higgins succeed in her worldwide journey to gain enough support so that the large-scale destruction of our eco-systems will forever become one of the most important topics on the international agenda?

During the Meet Up we will talk with Polly Higgins, Femke Wijdekop (a Dutch lawyer who’s also fighting against ecocide) and Philipp Ambach (special assistant to the president at the international criminal court). Which steps need to be taken to get ecocide on the list of international crimes?

Partizan Publik gave with the Parlement of Things a voice to flora and fauna in the climate debate: in which way does telling stories out of the perspective of animals and natural phenomena help with this? Joost Janmaat tells about this initiative. Also Fien Veldman, winner of the writing context of the Parlement of Things will be at the Meet Up to read aloud her story.

Onze wereld kent vier internationale misdrijven: oorlogsmisdrijven, genocide, foltering en misdaden tegen de menselijkheid. De Schotse advocaat Polly Higgins vindt dat aan deze zeer ernstige schendingen van het internationale recht een vijfde dient te worden toegevoegd: ecocide. Zal Polly Higgins er uiteindelijk in slagen genoeg steun te verwerven om ecocide erkend te krijgen en daarmee de grootschalige vernietiging van onze ecosystemen voorgoed en écht hoog op de internationaal-politieke agenda te zetten?

Tijdens de Tegenlicht Meet Up praten we door met Polly Higgins zelf, Femke Wijdekop (juriste die ook tegen ecocide strijdt) en Philipp Ambach (werkzaam bij het Internationaal Strafhof). Wat zijn de volgende stappen om Ecocide toe te voegen aan de internationale misdrijven? 

Partizan Publik gaf met het Parlement van de Dingen een stem aan flora en fauna in het klimaatdebat: hoe helpt het vertellen van verhalen uit het perspectief van dieren en natuurfenomenen daarbij? Joost Janmaat vertelt over dit initiatief. Ook is Fien Veldman, winnares van de schrijfwedstrijd van het Parlement van de Dingen, aanwezig om haar verhaal voor te lezen.

This event is in English
Wednesday 18 Nov 2015, 20.00
Grote zaal
These 266 people attended