De Stad

Aan de slag met samensturing

Bewoners, sociale professionals en lokale overheid samen op zoek naar handvatten.
Gratis toegang
donderdag 11 jan 2018, 19.00
do 11 jan 2018, 19.00
IJ Zaal

Zelf een buurthuis beheren is een ambitie van velen. Buurtbewoners willen meer invloed op de programmering van hun buurthuis. Combiwel wil samensturing inzetten om de behoeften van Amsterdammers centraal te stellen. Voor zowel de lokale als landelijke politiek is zelfbeheer een verleidelijk middel om vorm te geven aan de participatiesamenleving. Maar zelfbeheer gaat niet vanzelf. Met samensturing kunnen we praktisch invulling geven aan zelfbeheer. Met deze intensieve vorm van samenwerken staan bewoners aan het roer, en is er ruimte voor de inbreng van professionals. Tijdens deze bijeenkomst gaan wetenschappers, buurtwerkers, buurtbewoners, locatieleiders en beleidsmakers op zoek naar handvatten om samensturing vorm te kunnen geven.

  • Sylvia de Goede is al meer dan 25 jaar welzijnswerker en momenteel buurtwerker bij Combiwel. In 2017 studeerde zij af als master social work op het thema zelfbeheer met een focus op de samenwerking tussen bewoners en professionals. Haar scriptie richt zich in het bijzonder op samensturing.
  • Monique de Vries is directeur buurtontwikkeling bij Combiwel. Participatie en activering van bewoners zijn een belangrijk speerpunt in haar werk. Combiwel zet in op het in kaart brengen en actief ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, waarbij overdracht van middelen als een belangrijke mogelijkheid geldt.
  • Eltje Bos is lector Culturele en Sociale Dynamiek en onderzoekt hoe sociale en culturele activiteiten de leefbaarheid in de stad kunnen vergroten in een tijd waarin subsidies slinken en burgers zelf initiatieven ontplooien. Ondernemersvaardigheden van sociale en culturele professionals is daarin een terugkerend onderwerp.
  • Roel Piera is beleidsadviseur, coach, sociaal ondernemer en teamleider dagbesteding. Bij de Volksbond is Roel verantwoordelijk voor buurtkamer Kostelijk aan de Kostverlorenkade en de verzelfstandiging van Koffiehuis Haarlemmerstraat, een koffiehuis en wijkonderneming van en voor dak- en thuislozen en de buurt.
Gratis toegang
donderdag 11 jan 2018, 19.00
IJ Zaal
Deze 124 mensen waren aanwezig