De Stad

A++ sociale woningen

Hoe krijgen we bewoners mee bij de verduurzamingsopgave van corporaties?
dinsdag 18 apr 2017, 19.30
di 18 apr 2017, 19.30
Expo

Deze zevende editie van de serie Huisvesting staat in het teken van duurzaamheid. Het merendeel van de Amsterdamse corporaties heeft de fikse opgave om voor het einde van het jaar 10.000 woningen aan te wijzen voor de overgang naar aardgasloos in de jaren daarna. Maar dat is uiteraard niet de enige opgave. Denk ook aan het plaatsen van zonnepanelen, labelstappen, het isoleren en renoveren van woningen en energie-educatie van bewoners. Hierbij geldt dat bewonersparticipatie van groot belang is voor het slagen van elk verduurzamingsproject. Maar hoe krijgen we die bewoners mee? Is een lagere energierekening voldoende om in te stemmen met een ingrijpend renovatietraject? En hoe kunnen corporaties een goed bewonersparticipatietraject opzetten?

We gaan in gesprek met bestuurders en experts op het gebied van bewonersparticipatie. We bespreken verschillende casussen en initiatieven waarbij bewonersparticipatie en technische uitvoering op de voorgrond staan. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

  • We gaan in gesprek met bestuurders en beleidsmakers van woningcorporaties. Leon Bobbe van De Key en Egbert Dekker van de Alliantie lichten hun verduurzamingsstrategiën toe. Welke keuzes worden gemaakt? Wat komt overeen en waar verschillen de opvattingen?
  • Vincent Feith van stichting !Woon geeft een bloemlezing over het slagen en falen van bewonersparticipatie bij verduurzamingstrajecten.
  • Eigen Haard deelt de successen en valkuilen van de casus De Koningsvrouwen van Landlust met ons. Een leerzaam renovatieproject (van label G naar A) in Amsterdam West.
  • De Alliantie vertelt over een verduurzamingstraject in de Jacob Geel buurt in Amsterdam Nieuw-West. Elf van de twaalf blokken zijn succesvol verduurzaamd, bij het laatste blok stemden de bewoners niet in met het traject.
  • ROC studenten die deelnemen aan het project Made by 020 delen hun bevindingen met ons. Zij buigen zich over de challenge: Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners van Amsterdam minder energie verstoken, zodat hun energierekening omlaag gaat?’.
  • Locol vertelt over een bewonersinitiatief voor zonnepanelen op een sociaal huurcomplex in Alphen aan de Rijn.

Uiteraard gaan we ook in gesprek met het publiek. Met gebruik van Mentimeter, halen we gezamenlijk de lessen op voor bewonersparticipatie bij verduurzamingstrajecten.

 

dinsdag 18 apr 2017, 19.30
Expo
Deze 79 mensen waren aanwezig