De Stad

Integratie & identiteit

Twee colleges van Prof. dr. H. (Han) B. Entzinger & dr. Jan Dirk de Jong.
maandag 20 apr 2015, 20.00
ma 20 apr 2015, 20.00
IJ Zaal
Reageer

In de Staat van de Stad 2013 werd gesignaleerd dat de stad een succesvolle periode beleeft. Maar tegelijkertijd werd vast gesteld dat de verschillen in de stad zijn toegenomen – en naar alle waarschijnlijkheid blijven toenemen.

Een avondvullend programma met twee uitgebreide colleges van Nederlandse wetenschappers over de staat van de stad in hun domein, met aan het einde van het programma tot slot een tweegesprek. Met:

  • Prof. dr. H. (Han) B. Entzinger is Emiritus hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onlangs verscheen van zijn hand het rapport ‘Voortgaande immigratie en nieuwe maatschappelijke scheidslijnen’ voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
  • Dr. Jan Dirk de Jong is Lector Jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool Leiden. Voor zijn proefschrift ‘Kapot moeilijk’ deed hij etnografisch onderzoek naar delinquent gedrag onder jongeren van Marokkaanse afkomst. Hij trok zeven jaar lang op met deze jongeren op straat in Overstoomse Veld (Amsterdam Nieuw-West).