Ymkje de Boer

Zelfstandig kenniscommunicator - wetenschap en beleid verbindend.

Favoriete werkvelden: duurzaamheid / milieu / energie, ruimte & tijd, mobiliteit, water, recreatie & toerisme, emancipatie & participatie, onderwijs & wetenschap. Enthousiaste grote stadsbewoner, wonend op de groene rand van het centrum (in oud-Nieuwendam) met grote interesse in stedelijke-ruimtelijke vraagstukken en lokale geschiedenis. Grootverbruiker van het culturele aanbod in Amsterdam en daar zelf met koorwerk aan bijdragend.