Tanja van der Knoop

Sustainable urban development

Oprichter Green City Buzz. Integrale gebiedsaanpak; ambitieuze vergroening als element in het creeren van een duurzame buitenruimte die jaarrond bijzonder aantrekkelijk en interessant is en voor alle betrokkenen waarde levert

Tanja van der Knoop was aanwezig bij

Meer bezochte programma's