Stichting Herstel Oosterpark

Voorzitter Stichting Herstel Oosterpark

Burger die zich inzet met andere bewoners inzake waarheidsvinding project 'Verdubbeling Oosterpark', specifiek gericht op politieke en bestuurlijke besluitvorming, handhaving flora- en faunawetgeving, openbare aanbesteding, financien (a: opbouw eerste begroting 6,1 miljoen, b: werkelijk gemaakte kosten, c: kosten tot nu toe, d: financiering, e: de rekening-courant verbindingen etc.), integratieprocessen en gesloten overeenkomsten (data) met onroerendgoedeiegenaren plus alle expolitanten, etc. etc. etc.

Stichting Herstel Oosterpark was aanwezig bij