Saskia Houttuin

Afrika-correspondent RTL Nieuws/VPRO