Samuel Veenstra

Student aan de HKU.

Geïnteresseerd filosofie, politiek, kunst en technologie.