Rosa Calhau-van Leeuwen

Rosa Calhau-van Leeuwen was aanwezig bij