Pieter Jan Kole

Studie milieuwetenschappen

Ik houd me onder andere bezig met slijtstof van autobanden als bron van microplastics. Per bewoner van onze aarde komt er jaarlijks 1 kilogram rubberstof in het milieu terecht. Voor meer info google op "Wear and Tear of Tyres: A Stealthy Source of Microplastics in the Environment"