Nanny de Jager

zelfstandig communicatieprofessional

Via mijn opdrachten maar ook als burger gaat de ontwikkeling van Amsterdam mij aan het hart. Elke Amsterdammer verdient een duurzaam dak boven zijn hoofd, fatsoenlijk betaald werk en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Nanny de Jager was aanwezig bij

Meer bezochte programma's