Mira Vendrig

Innovatieve en/of duurzame initiatieven van de grond krijgen of nieuw leven inblazen.

Ik werk als adviseur, directeur a.i. of kwartiermaker nieuwe mogelijkheden uit, laat de structuur, werkwijze en ambities hierop aansluiten en begeleid de implementatie. Daarbij ga ik uit van de kracht van samenwerken. Met een scherp oog voor interne verhoudingen en de focus ver, sectoroverstijgend, naar buiten gericht. Mijn werkstijl kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en flexibiliteit. Ik breng energie en inspireer mensen om bij veranderingen de kansen aan te grijpen om het beste uit zichzelf in samenwerking met de ander te halen. Daarbij zorg ik voor de balans tussen de gewenste verandering, resultaten en het in- en externe draagvlak.