Max de Ploeg

Programmamaker Sociale Stad

Grassroots organisator en programmamaker die zich met liefde inzet voor een rechtvaardigere samenleving.