Martin Sikkema

Strategisch adviseur en stadmaker bij de gemeente Hoorn

Van oorsprong ben ik sociaal geograaf. Via de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke economie ben ik de stedenbouw ingerold, maar dan vanuit de beleidsmatige kant (niet ontwerpend). Vanuit de gemeente Slochteren heb ik aan de wieg gestaan van het project Meerstad. Bij de gemeente Hoorn heb ik mij onder andere beziggehouden met de Stadsvisie (2005), de Structuurvisie Hoorn (2012), het Programma Waterfront (2013), de Binnenstadsvisie (2016) en het programma Poort van Hoorn (vanaf 2015).

Martin Sikkema was aanwezig bij

Meer bezochte programma's