Marjet Gerlings

Omgevingspsycholoog

Interesses: Het gedrag en welbevinden van de mens in relatie tot de fysieke omgeving: gebouwd, aangelegd of natuurlijk. Stedelijk leven en gezondheid, hoe kan dat beter? Burgerparticipatie.