Marie-Claire Fakkel

kunsthistoricus

vrij en onafhankelijk in het huis rijk der zintuigen