Marie-Claire Aarts | Urban Popup

Ik werk op het snijvlak van vastgoed, innovatie en recht. Mijn bedrijf Urban Popup is gespecialiseerd in waardecreatie in de brede zin van het woord. Ik ben dus eigenlijk innovatiejurist met een technische inslag.

Ik heb altijd al een passie voor innovatie gehad, dus dit is mijn tijd. Sinds ik met LOFT2GO verschillende innovatieprijzen won, heb ik daar ook een vorm voor gevonden. LOFT2GO is een bouwsysteem dat inspeelde op een onbekend hiaat in de bouwregelgeving. Ik richt me nu op het versnellen van innovatietrajecten, door het signaleren van tegenstrijdigheden in (bouw)regelgeving, die innovatie kunnen vertragen of juist versnellen - en daar proactief op in te spelen. De kans op een succesvolle uitrol wordt daardoor groter.