Marc Abuys

ecologisch onderzoeker,fauna/eco blogger, outdoorsports adventurer

Sinds 1990 ben ik milieubewust gaan leven en denk dat t nog een stuk beter kan ,bij mijzelf, gezin/familie en zeker in omgeving ,we verbruiken teveel water,energie,produceren teveel afvalmateriaal en word er uiterst lomp omgesprongen met natuurwaarden en of weten we niet waar onze voedselbronnen en gebruiksartikelen vandaan komen, kijk naar onze telefoon,i-pad of tablet/notebook Waarom moeten we steeds een nieuw type toestel ??? Dat is volstrekt onverantwoordelijk en abject :coltan en titanium fijn in de bodem laten zitten en de Centraal Afrikaanse, Zuidoost Afrikaanse regenwouden en tropische moeraslanden dienen duurzaam behouden te worden(!) hun unieke biota en stammen beschermen, de edelsteenhandel en fossiele brandstoffenhandel moet hard worden aangepakt,vanuit Europa en de VS zodat ,zoals de ernstige belastingontduiking van Glencore,Shell,Cheffron,Exxon en overige zoals de diamanthandel is een vuile handel...(Billiton) we moeten die regio allang gestabiliseerd kunnen hebben, waarom roven Westerse mogendheden onder stimulering van silicon-valley Afrika,West-Arabisch gebied en grote delen van Latijns Amerika nog steeds leeg... Het kappen en verhandelen van Tropisch hardhout moet verboden worden en ogenblikkelijk stoppen , zodat de ongekende primaire biodiversiteit in het Amazone-basin,Mato grosso,Mekong/Indo-Maleise archipel en Centraal-Afrikaanse regenwouden oa er duurzaam gebruik van kan maken .. Ik bekijk al jaren mogelijkheid /opties voor een ecologisch georiënteerde handhavingseenheid die vanuit de UNEP UNOPS en de WWF/IUCN zou moeten kunnen opereren , zodat gegevens van probleemregios op ecologisch/landschappelijk gebied zoals illegale stropersbendes en Kapbedrijven etc, of onlusten meteen kunnen worden aangepakt ... We moeten als links/duurzaam georienteerde natuurmensen zien dat we de Rechtse elite en Olie en gas-handel de nek omgedraait word zodat we eindelijk aan ecologie/natuurbehoud kunnen gaan denken ,waarin de duurzaam natuurinclusieve landbouw nog een grote slag te slaan heeft om voedselbossen,en natuurlijke rijke graslanden,schraalland,veenbossen en oeverzones te ontwikkelen zoals in andere delen van Europa al op grote schaal gebeurt, Nederland is een van de meest vervuilende bodems van Europa. laten we dat op ons zitten !??