Lou Repetur

Business developer bij kennisinstituut Movisie, aanpak sociale vraagstukken.

Heb ook nog humor