Lennart Lalieu

Innoveren van energie ecosystemen

In verschillende rollen draag ik bij aan de ontwikkeling van een duurzamer energiesysteem in Nederland. Vanuit een sterke overtuiging dat de huidige wijze van energie productie en consumptie niet toekomstbestendig is en vanuit de waarden dat we hier samen verantwoordelijk voor zijn en oplossingen voor kunnen ontwikkelen. Mijn expertise en kennis ligt in een scherpe analyse op de markt en interne bedrijfsprocessen, het omdenken naar kansen en mogelijkheden, het uitwerken tot passende business cases en de organisatie en collega's enthousiasmeren om gezamenlijk hier invulling aan te geven.