Karen Bertrams

Innovator voor openbare bibliotheken | Innovating public libraries

Baldadige Bibliothecaris. Gespecialiseerd in eigenzinnige kinderboeken, inspirerende tijdschriften, Afrikaanse muziek, bibliotheken, het nieuwe lezen.