Joost de Bont

Architect

Liefhebber van de stad en alle ontmoetingen die daar kunnen plaatsvinden. Steden als katalysatoron van sociale en culturele initiatieven en processen fascineren mij mateloos.