Jean-Paul Mombers

Grafisch Vormgever

Ben naast Grafisch Vormgever ook als gastdocent verbonden aan het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem waar ik het vak CKV en Grafisch Ontwerpen doceer