Jan Schrijver

Activist, Bestuurskundige, Gepensioneerd beleidsambtenaar Binnenlandse Zaken

Getrouwd, Vader van 3 kinderen, Amsterdammer. Verkenner van governance en van democratie. Acties tegen onrecht zoals onbetaalbere erfpacht, dito aflosboete, alles eenzijdig en zonder pardon (maatwerk) opgelegd door een technocratische overheid.