User Avatar

Izz ad-Din Ruhulessin

Columnist voor o.a. Volkskrant, De Nieuwe Maan, en overbetaalde consultant.