User Avatar

Ir. Peter de Bois

Als stedenbouwer/architect werken aan/voor betere woon en leefwereld

Als toezichthouder, consultant, adviseur, onderzoeker, schrijver, coach en stedelijke professional betrokken bij (stedelijke) projecten, zoals volkshuisvesting, urban-branding, governance, ruimtelijke analyse, planning en inrichting van publiek domein, leefbaarheid en stedelijke vitaliteit.