Ingrid Willems

bewoners initiatief Geveltuintjes met eetbaar groen, aanjager transitie Noorderpark naar Voedselbos

als onderwijzeres, specialist educational needs, sociaal cultureel werkster en actieve, kritische bewoner zet ik me door middel van bewoner initiatieven in voor verbetering van de leefbaarheid van de buurt en daarmee ook van de stad. Dit betekent samenwerken met bewoners van verschillende culturen en opleidingsniveaus, ambtenaren, buurtprofessionals, jongerenwerk, GGD, woningbouwverenigingen, scholen en bewonersorganisaties. Een bottom-up project vanuit de visie dat plannen vanuit het straatniveau van de bewoner samen moet gaan met plannen vanuit helikopter niveau van ambtenaren en architekten (Jane Jacobs, 1961). Wat is de uitwerking van de gebouwde omgeving op de gezondheid van de mens?