Hans Kolk

Oprichter Sunny economie

Bezig de Sunny-economie te doen ontstaan. De Sunny is een energiewaarde ruileenheid met een waarde van 8400 kJ, de energie uit voedsel die de gemiddelde volwassene per dag nodig heeft om in leven te blijven. Dit staat op vrijwel iedere voedsel verpakking vermeld. Daarmee koppelt hij energie aan levenstijd van mensen. Hij vertegenwoordigt ook 2,3333 kWh en is de blockchain ruileenheid van een nieuwe economie, duurzaam opwekken, gebruiken, ruilen en bufferen van energie, Daar de Joule een internationaal vastgestelde natuurkundige SI eenheid is, is de Sunny 100 % waardevast en dus niet te koppelen aan gangbare muntsoorten die van minuut tot minuut in waarde veranderen. Op termijn moet iedereen een onvoorwaardelijke gratis basis energie gift krijgen voor het bekostigen van zijn primaire levensbehoeften voedsel, kleding en onderdak. Dit is de volledig sociale component van de nieuwe economie. Hier bovenop is voor iedereen naar eigen inzicht, een vastgestelde maximum extra energie consumptie toegestaan, de liberale component. Dit betreft mensen die maatschappelijke, sociale of culturele meerwaarde toevoegen. Het blockchain systeem zorgt er voor dat kwalijke eigenschappen van mensen, als bijvoorbeeld zelfverrijking en noem ze maar op, niet aan de orde kunnen komen. In het blockchain systeem wordt de overheid geïntegreerd, voor het afdekken van algemene energie behoeften. Het streven is op korte termijn als pilot, in eerste instantie binnen de gemeente Peel en Maas een lokale circulaire en cradle to cradle economie op basis van de Sunny op te starten. Hierbij wordt al ons handelen afhankelijk gesteld van en afgemeten naar een efficiënt en sociaal gebruik, als een soort energie religie, van duurzame energie.