Gerard Troost

Technologietransfer en systeem- en produktontwikkeling

Senior consultant voor nieuwe producten en processen, markt- en nieuwe business development: zowel kleinere als heel grote ontwikkelingen heb ik met succes georganiseerd. Zeer langjarige ervaring en sterk trackrecord uit de industrie en met kennisinstellingen Werkterreinen: Energie en milieu, landbouw en watermanagement, high tech MKB. Adviseur via PUM; internationale ontwikkelingshulp en B2B, en nu actief voor de European Bank for Restructuring and Development, EBRD.