Gert-Jan Cornel: directeur, ondernemer, kwartiermaker