Gert Holstege

hersenwetenschapper

De hersenen bestaan uit een groot hardware systeem. Ook de "emoties" zijn niet anders dan een programma om de twee doelen van de hersenen te bereiken: 1. overleving van het individu en 2. overleving van de soort. In de toekomst is het mogelijk om een dergelijk systeem na te bouwen in een computer (robot). We moeten ons erop voorbereiden dat heel veel banen worden vervangen door computers. Over 30 jaar werkt nog maar 10% van de mensen. De overige 90% moet wel kunnen rekenen op een basis-inkomen en moeten bovendien "bezig gehouden" worden. Hierover is snel veel discussie nodig, mogelijk eerst in Pakhuis De Zwijger!