Farid Tabarki

oprichter Studio Zeitgeist

Farid Tabarki is de oprichter van Studio Zeitgeist, veelgevraagd spreker, dagvoorzitter en wereldreiziger. Hij schrijft geregeld voor Het Financieele Dagblad en in 2016 publiceerde hij het zeer goed ontvangen boek ‘Het Einde van het Midden - Wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek’. Daarnaast presenteerde hij de tv-programma’s MTV Coolpolitics en Durf te denken: Van Socrates tot Sartre. Volgens de Volkskrant is Farid een van de tweehonderd meest invloedrijke Nederlanders. Bovendien is hij één van de jongste op deze lijst. Farid is lid van de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Internationaal Theater Amsterdam en lid van het curatorium van De Baak. Ook was hij lid van Platform Onderwijs2032 dat op verzoek van het kabinet in 2016 een advies over de toekomst van het funderend onderwijs heeft uitgebracht. Met Studio Zeitgeist doet hij onderzoek naar de (Europese) tijdsgeest. De uitdagingen waar organisaties en professionals zich voor geplaatst zien in de overgang naar de Vloeibare Samenleving staan hierbij centraal. De opgedane inzichten worden door de studio verwerkt tot concrete adviezen en projecten waar veel (internationaal opererende) organisaties hun voordeel mee doen. Recentelijk publiceerde de studio de whitepaper ‘The Transformation Playground: Reinventing Business Principles’. Hierin worden de belangrijkste organiserende principes van de 21ste eeuw, waarmee organisaties en professionals rekening dienen te houden, beschreven. In zijn lezingen neemt Farid de deelnemers op inspirerende wijze mee in deze transformatie en staat hij stil bij wat dit van mens en organisatie vraagt. Farid heeft ten slotte als doel om alle landen in de wereld te bezoeken. Hij heeft er inmiddels 152 bezocht, dus met nog 46 te gaan is hij al op meer dan drie kwart.