Elmy Everaert

Verbinder in wonen, werken, welzijn

Met optimisme en overtuiging zet ik me in voor een samenleving waar iedereen goed kan wonen, werken en zichzelf ontwikkelen. Vanuit ElmyEveraertInclusief. En bij Cliëntenbelang Amsterdam, waar ik de woonbelangen van kwetsbare groepen behartig.