Bram Rosenbrand

Beleidsadviseur waterschappen

Ik heb expertise voor sociale innovatie en educatie over waterbeheer. Ik word enthousiast van de nieuwe economie die niet verbruikt, maar producten en diensten brengt die de waarde vermeerderen van ecologisch, sociaal en financieel kapitaal. Ik support graag creatieve ideeën die bijdragen aan de aanpak van de wereldwijde tekorten aan schoon water.