Bob Maas

Stadsversterker bij Urbane Zaken, adviseur, procesbegeleider, teambouwer.

Verbindt, inspireert en adviseert bij stedelijke en maatschappelijke vraagstukken en bouwt teams die grote veranderingen het hoofd kunnen bieden waarbij de mens(elijke maat) centraal staat. Geëngageerde Amsterdammer met een passie voor de ontwikkeling van mens en stad. Kennisgebieden: Duurzame en slimme mobiliteit, Participatieve democratie, Gebieds- en omgevingsmanagement, Informatievoorziening, ICT en Open Data, Stadsontwikkeling, Drukte en Toerisme, Inrichting Openbare Ruimte, Luchtvervuiling, Waterhuishouding, Politiek en Bestuur, Implementatie- en veranderprocessen, Erfgoed, Persoonlijke ontwikkeling, Training en Coaching. Liefde voor de mens en wat hem of haar beweegt. De geschiedenis en wat wij er van kunnen leren.

Bob Maas was aanwezig bij

Meer bezochte programma's