Bernie Deekens

Kunst Cultuur Maatschappij Verbinden

Ik vind het van groot belang dat kunst (en cultuur) niet alleen een gesloten karakter heeft maar juíst het contact met de samenleving zoekt en vindt. Dat is een meerwaarde voor zowel de kunst, de kunstenaar en het publiek. Ook vind ik het belangrijk dat de getoonde kunst voldoende begrijpbaar is voor iedereen om een kloof te overbruggen, hun hart te raken en het liefst ook geroerd door de kunst, de performance, de installatie en de interactie. Meteen de werken begrijpen hoeft niet, het mag vragen stellen.Projecten waar gezocht wordt naar (verdere) verbinding in deze deels ontwrichtende tijd heeft mijn grote interesse. Perifere maar belangrijke en spannende ontwikkelingen aan de randen van de samenleving waar we juist moeten gaan omdenken belichten. Ecologisch leven, delen, duurzaamheid, voedsel, verbinden, onderwerpen die schuren, waar lastig de vinger op te krijgen is of onbekend voelt op een spannende manier met elkaar verbinden in een manifestatie. Kunst kan vragen stellen binnen deze ontwikkelingen en verbinden. Niet alleen vanuit de noodzakelijkhei d maar ook vanuit de verleiding, prikkelen en de nieuwsgierigheid wekken. Met interessante ontmoetingen en kruisbestuivingen om juist weer de verbinding die zo noodzakelijk en spannend is op te zoeken in de buitenruimtes in de meest brede zin van het woord’.