Anne Jan de Jong

Jobhunter Jongeren voor de Gemeente Amsterdam

In mijn werkende leven zet ik mij graag in voor jongeren die op eigen kracht geen baan of stageplaats kunnen vinden. Want iedereen die wil en kan werken heeft recht op werk! Dat doe ik nu voor Praktijk en Voortgezet Speciaal Onderwijs Jongeren i.h.k.v. de Participatiewet. Daarnaast neem ik graag deel aan maatschappelijke discussie over werk, vluchtelingenproblematiek (vrijwillig voor ingezet), de lokale en landelijke politiek en onderwerpen die gaan over een 'rechtvaardige' samenleving waar eenieder aan kan deelnemen. In mijn vrije tijd houd ik van bergwandelen, de stad Amsterdam , reis ik graag en volg ik nog een opleiding tot reisbegeleider.