An Kramer

Nomadisch Veranderen

Pionier in verandering. Faciliteren en coachen. Doen en denken. Experimenteren met een collectief binnen en buiten 'het systeem'. www.nomadischveranderen.nl