Albertien Pareau Dumont

Initiatiefnemer en bestuurslid STADonderDAK

STADonderDAK is een buurtinitiatief om te komen tot een nieuwe sociale bestemming van het PC Hoofthuis in de Spuistraat: wonen, werken, zorg, recreëren en onderwijs. STADonderDAK is een coöperatieve vereniging. Meer info: www.stadonderdak.amsterdam